Behandeling

Behandeling

Intake

Tijdens de eerste behandelafspraak zal er uitgebreid worden gesproken over uw klacht(en). Het ontstaan ervan, mogelijke achtergronden en allerlei andere vragen rondom uw levensstijl en gezondheid. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan uw slaap- en voedingspatroon, de eetlust, de stoelgang en of er sprake is van andere ziektes, symptomen of ongemakken. Bij vrouwen zal tevens worden geïnformeerd naar het verloop van eventuele zwangerschappen en de menstruatie.

Diagnose

De (voorlopige) diagnose, die gebaseerd is op andere principes dan die van de Westerse geneeswijze, zal onder meer worden vastgesteld aan de hand van polsmeting en observatie van het tongbeeld. Aan beide polsen is vanuit de Chinese geneeswijze onder andere het energetisch functioneren van de organen te herleiden. Ook de tong geeft een goed beeld van de conditie van de interne organen en de eventuele aanwezigheid van verstoringen. Ten slotte zullen ook uiterlijke kenmerken, zoals uw gelaatskleur, worden geobserveerd.

Behandelplan

Nadat tijdens de intake/eerste behandelafspraak de klachten zijn geïnventariseerd en de (voorlopige) diagnose is bepaald, stel ik een behandelplan op. Bij de vervolgafspraak bespreek ik dat plan en zal de behandeling worden gestart.

Een eerste behandelafspraak (intake) duurt gemiddeld 60-75 minuten. Een vervolgafspraak duurt gemiddeld 30-45 minuten.