Chinese geneeswijze

De traditionele Chinese geneeswijze bestaat al duizenden jaren. Het gaat uit van een holistische mensvisie. Dit betekent dat de mens als geheel wordt benaderd en dat lichaam en geest dus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De overtuiging is dat een klacht of symptoom nooit op zichzelf staat, maar altijd in relatie tot andere klachten of factoren.

Yin en Yang

De Chinese geneeswijze heeft als voornaamste uitgangspunt het taoïsme, met als belangrijkste theorie het Yin/Yang principe. Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing (die naast het taoïsme, ook op het boeddhisme en confucianisme is gebaseerd) bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie, Qi of Chi genaamd.
Het Yin-Yang principe heeft niets met religie te maken, maar meer met een astrologisch gegeven. Het beschrijft en verklaart de dynamische aspecten van de kosmos en alles wat leeft op aarde. Yin en Yang verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten, maar tevens aanvullende waarden.
Het symbool is voortdurend in beweging (de Qi stroming), zoals de natuur altijd in beweging is en zoals er in ons lichaam altijd een dergelijke cyclus plaatsvindt.
Als yin en yang langdurig uit balans zijn, kan een ziekte ontstaan. De balans kan verstoord worden door bijvoorbeeld veranderingen in de omgeving, emotionele druk of een ongezonde levensstijl.

In de behandeling wordt geprobeerd weer een balans te creëren, m.b.v. de acupunctuur en/of kruiden. Een behandeling hoeft niet alleen curatief te zijn, maar kan ook preventief werken.

Vijf elementenleer

Naast het Yin-Yang beginsel heeft het traditionele Chinese denken nog een ander basisprincipe: de Vijf Elementenleer (Wu Xing). De Chinezen hanteren vijf seizoenen (onze vier seizoenen plus de nazomer). De elementen corresponderen met de organen in het menselijk lichaam.
Elke verstoring van de cyclus – buiten of binnen het lichaam – roept een reactie op van een tegengestelde kracht om het evenwicht te herstellen. Vanuit deze wetenschap kunnen we het lichaam helpen dat evenwicht sneller te bereiken. Dit is het basisprincipe van acupunctuur.

Wilt u meer weten over de traditionele Chinese geneeswijze? Klik dan op ‘Links’ onder ‘HOME’ voor verwijzingen naar websites met relevante artikelen of informatie.