De Acugraph

In de praktijk maak ik, indien gewenst, gebruik van de AcuGraph. Ik beschouw dit als een hulpmiddel om cliënten via grafische weg te kunnen verduidelijken wat de aard van hun klachten is.

De Acugraph is een digitaal meetsysteem, dat de energetische waarden van de lichaamsmeridianen kan meten en analyseren. De meting duurt niet lang en is geheel pijnloos. Met een meetpen kan ik objectieve metingen uitvoeren op de handen en voeten en deze op de computer grafisch inzichtelijk maken. De informatie uit de meting kan een belangrijke aanvulling zijn bij de vaststelling van de aard van uw klachten en de diagnose. Zo wordt duidelijk hoe de energie in het lichaam verdeeld is en dus ook waar eventuele energieverstoringen zich bevinden en de ernst ervan. Blokkades en tegengestelde energiestromingen in meridianen, kunnen aanleiding tot klachten. Doordat de metingen kunnen worden herhaald en vergeleken, kunnen we de resultaten van de behandeling ook nauwkeurig volgen en zo nodig aanpassingen doen en de meest effectieve behandelopties kiezen.